Téměř vše se dá opravit, především pokud původní výrobce použil tolik materiálu, kolik je ho doopravdy potřeba. Když si vybíráte šperk, je důležité se podívat, jak silný je materiál, ze kterého je zhotoven. Například příliš slabé obroučky je možné opravit jen několikrát, potom je nutná výměna obroučky. Když je šperk zhotoven z méně materiálu, může se dané místo vyztužit nebo úplně vyříznout a nahradit novou částí.

Kategorie: Služby